מילה על החיים והדברים


           

 

המילה האחרונה
  
לזרוס היה חולה. אחיותיו, מרי ומרתה, ביקשו מישו לבוא ולרפא אותו. ישוע התעכב ואז לזרוס מת. ישוע המתין ארבעה ימים בכוונה לפני שבא לראות את אלעזר. הצדוקים מאמינים שהנשמה עזבה את הגוף לאחר שלושה ימים. ביום הרביעי דיבר ישוע את המילה ואלעזר יצא מהקבר.

      כאשר ישוע ריפא אנשים רוב הזמן הוא נגע בהם, אבל לפעמים הוא דיבר את המילה והם נרפאו. עם לזרוס אמר לו לצאת מהקבר. בדיוק כפי שאלוהים דיבר את המילה והיקום נוצר.

      יש הרבה מילים בחיינו. הרופא אומר שיש לנו מחלה שמסיימת חיים. הבוס שלנו אומר שאנחנו מפוטרים. יש הרבה מילים בחיינו. מילים רבות מגיעות מהאויב שלנו השטן. הוא תמיד אומר לנו שאנחנו לא יכולים לעשות את זה או את זה. לפעמים אנחנו המומים מהמילים שאנו שומעים.

      עלינו להתעלם מהמילים סביבנו ולהקשיב למה שאלוהים אומר. מה אלוהים אומר? אלוהים אומר שנרפאנו! אלוהים אומר שיש לו משהו טוב יותר עבורנו! אלוהים אומר שהתברכנו! אנו מברכים שנכנסים ומבורכים ביציאה. התברכנו בעיר וברכנו בארץ. לאלוהים יש את המילה האחרונה בכל דבר. אלוהים שלנו הוא המילה האחרונה.


      גרסה חדשה של קינג ג'יימס
דברים כ"ח:3 "ברוך אתה בעיר וברוך אתה בארץ.
 4 "אשרי פרי גופך, תפוקת אדמתך וגידול בקרך, גידול בהמתך וצאנו צאנו.
 5 "ברוך הסל שלך וקערת הלישה שלך.
 6 "ברוך אתה בבואך וברוך אתה ביציאה.

      גרסה חדשה של קינג ג'יימס
יוחנן 11:38 ואז ישוע, שוב נאנק בעצמו, הגיע אל הקבר. זו הייתה מערה, ואבן מונחת עליה.
 39 ישוע אמר: "קח את האבן." אמרה לו מרתה, אחותו של המת, "אדוני, עד עכשיו יש צחנה, כי הוא מת ארבעה ימים."
 40 אמר לה ישוע: "האם לא אמרתי לך שאם תאמין תראה את כבוד אלוהים?"
 41 ואז לקחו את האבן ממקום שכב המת. וישוע נשא את עיניו ואמר, "אבא, אני מודה לך ששמעת אותי.
 42 "ואני יודע שאתה שומע אותי תמיד, אבל בגלל האנשים העומדים ליד אמרתי זאת למען יאמינו ששלחת אותי."
 43 עתה, כאשר אמר את הדברים הללו, קרא בקול גדול: "אלעזר, צא!"
 44 והמת יצא כרוך ביד וברגל בבגדי קבר ופניו עטופים בבד. אמר להם ישוע: "שחררו אותו ושחררו אותו".