<-- לתרום


2022

הודעות חדשות ביום שישימילה על החיים והדברים

29. צִיוּת

27. מחשבות

25. תכנונים

23. Kטוב לב

21. חלומות

19. צ'יקן ליטל(

17. ענקים

15.החלק הראשון

13. הוא מכיר אותי

11. הוא רואה אותי


9
. עצמות יבשות

7.
אמונה קטנה

5
. אהבה

3
.הראה לי

1
. מתנות וכישרונות