2022   2023

הודעות חדשות ביום שישימילה על החיים והדברים

47. סנטה

45. מתנות טובות

43. המוצץ

41. הְזדַקְנוּת

39. לפני שאנחנו שואלים

37. אש ומים

35.  כל מה שאתה צריך

33. אין תאונה

31. שלח קודם את יהודה

29. צִיוּת

27. מחשבות

25. תכנונים

23. Kטוב לב

21. חלומות

19. צ'יקן ליטל(

17. ענקים

15.החלק הראשון

13. הוא מכיר אותי

11. הוא רואה אותי


9
. עצמות יבשות

7.
אמונה קטנה

5
. אהבה

3
.הראה לי

1
. מתנות וכישרונות