Słowo o życiu i rzeczach


           

 

Miłość

         Miłość może być bardzo selektywna. Decydujemy się kochać pewną kobietę lub pewnego mężczyznę, aby spędzić nasze życie. Ale czym jest miłość? Widziałem ludzi rozmawiających o kaznodziei po nabożeństwie. Inni plotkują o ludziach i krewnych. Słyszałem, jak mówiono, że ludzie kochają swoich bliskich, ale na odległość. Jak może następny stan.

      Ale co z Bożą miłością do nas? Kocha wszystkich bez zastrzeżeń. Jak bardzo Bóg nas kocha? Posłał swojego Syna, aby umarł za nas, abyśmy mogli żyć z Nim na wieki. Pastorzy i kaznodzieje są pomazańcami Bożymi i nie powinniśmy o nich mówić. Saul próbował zabić Dawida. Ale Dawid powiedział, że nie dotknie pomazańców Bożych, więc musimy także kochać pomazańców Bożych (pastorów, kaznodziejów, nauczycieli itd.).

      A co z innymi chrześcijanami? Czy możemy o nich porozmawiać i plotkować o nich. Czy plotkowanie o innej osobie jest w porządku? NIE, musimy kochać naszych braci i siostry w Chrystusie, ponieważ są oni również pomazańcami Bożymi.

      A co z niewierzącymi? Widzą Boga, kiedy okazujemy sobie nawzajem miłość. Bóg mówi, aby kochać swoich wrogów; iść o krok dalej, dawać więcej niż prosiłeś. Dlatego musimy okazywać miłość otaczającym nas osobom. Nie możemy nienawidzić nikogo na tej ziemi. Odbijamy Bożą miłość do wszystkich. Ponieważ Bóg jest miłością, każdego dnia musimy stawać się coraz bardziej do Niego podobni.


      Nowa wersja króla Jakuba
1 Jana 4:7 ¶ Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga; a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
 8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
 9 W tym objawiła się nam miłość Boża, że ​​Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy mogli przez Niego żyć.