Słowo o życiu i rzeczach


           

 

Cudzoziemcy

        W genealogii Mateusza wymieniono Tamar, Rachab, Rut i Batszebę. Była Tamar (Tamar), matka Pereza i Zeracha. Rachab była „nierządnicą” lub, według niektórych, „karczmarzem”. Ukryła dwóch szpiegów Izraela i została przez nich ocalona. Rachab była matką Booza. Rut była wdową. Poślubiła Booza i była matką Obeda. Batszeba była żoną Uriasza i miała romans z Dawidem. matka Salomona Te cztery kobiety były przodkami Dawida i naszego Mesjasza, a wszystkie one były cudzoziemcami.

      Od zarania dziejów ludzkość tworzyła grupy, plemiona i kraje. Uważamy, że jesteśmy lepsi niż nasi sąsiedzi, inne plemiona i inne kraje. Niektórzy mówili, że powinniśmy być jak Indianie amerykańscy. Byli tacy spokojni i dogadywali się z innymi plemionami. Ale prawda jest taka, że ​​ludzkość zawsze toczyła wojny ze swoimi sąsiadami i innymi krajami, a Indianie nie byli inaczej. Kiedy nadeszła wiosna, przygotowywali się do wojny.

      Niewiele się dzisiaj różnimy. Nadal toczymy wojny w mgnieniu oka. Nie lubimy innych ludzi, ponieważ różnią się od nas. Nie lubimy wszystkich obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do naszego sąsiedztwa lub naszego kraju.

      Bóg włączył te cztery kobiety, bez względu na to, jakimi byli osobami, w rodowodzie Jezusa. Pokazywał nam, że obejmuje wszystkich w swoim Królestwie. W Królestwie Bożym nie ma cudzoziemców. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Nikogo nie wyklucza. Po prostu mówi, żeby przyjść. Ktokolwiek przyjdzie. Nie jesteśmy obcokrajowcami; jesteśmy Jego dziećmi.


      Nowa wersja króla Jakuba
Mateusza 1:3 Juda spłodził Pereza i Zeracha z Tamar, Peres spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Rama.
 4 Ram spłodził Amminadaba, Amminadab spłodził Nachszona, a Nachszon spłodził Salmona.
 5 Salmon spłodził Booza z Rachab, Boaz spłodził Obeda z Rut, Obed spłodził Jessego,
 6 Jesse spłodził króla Dawida. Król Dawid spłodził Salomona z żony Uriasza.

      Nowa wersja króla Jakuba
Objawienie 22:17 A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!” A ten, kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!” I niech przyjdzie ten, kto jest spragniony. Kto chce, niech darmo czerpie wodę życia.
 
      Nowa wersja króla Jakuba
Jana 3:16 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.