Słowo o życiu i rzeczach


           

 

Wyślij najpierw Judę

        Juda był czwartym synem Lei i Jakuba. Juda wystąpił w imieniu Józefa, aby ocalić jego życie; gdy jego bracia wrzucili go do dołu. Juda zwrócił się do egipskiego księcia (Józefa), aby zatrzymał go jako niewolnika zamiast jego najmłodszego brata. Również Juda przygotowuje drogę, zanim jego ojciec spotka się z Józefem i osiedli w Goszen.

      Juda w swoim postępowaniu przed Józefem w Egipcie zamanifestował prawdziwą szlachetność. Sprzedał brata, ale był gotów na sprzedaż, sam za najmłodszego brata. Tak więc, kiedy Ruben utracił swoje pierworodztwo przez kazirodztwo, Symeon i Lewi przez nieumyślne zabójstwo, Juda, następny najstarszy, otrzymał od Jakuba najlepsze błogosławieństwo starszych synów. „Lew”, król zwierząt, jest obrazem Jakuba dla Judy; potem był to jego sztandar, z mottem „Powstań, Panie, niech rozproszą się Twoi wrogowie”. Dawid i Jezus, podobnie jak Józef i Maria, pochodzili z rodu Judy.

      Kiedy Izrael wyruszył na wojnę, zapytali Boga, kto powinien iść pierwszy. Bóg powiedział, żeby najpierw wysłać Judę. Juda oznacza Chwała. Bóg mówił, żeby najpierw wysłać chwałę. Mamy dziękować za wszystko w naszym życiu. Nie dziękujemy Bogu za złe rzeczy, dziękujemy za to, że Bóg kontroluje naszą sytuację. Wysławiamy Go najpierw, zanim o cokolwiek Go poprosimy. Kiedy Go chwalimy, podnosimy Go i stawiamy przed sobą. Nasza chwała wyprzedza nas, ponieważ nasz Bóg toczy nasze bitwy za nas.


      Nowa wersja króla Jakuba
1 Tesaloniczan 5:18 za wszystko dziękujcie; bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie dla was.

      Nowa wersja króla Jakuba
Psalmy 100:4 Wejdź do Jego bram z dziękczynieniem i na Jego dziedzińce z chwałą. Bądź Mu wdzięczny i błogosław Jego imię.
 5 Bo dobry jest Pan; Jego miłosierdzie jest wieczne, a Jego prawda trwa przez wszystkie pokolenia.

      Nowa wersja króla Jakuba
Sędziów 1:1 Po śmierci Jozuego stało się, że Izraelici pytali Pana, mówiąc: „Kto pierwszy wyruszy po nas przeciwko Kananejczykom, aby z nimi walczyć?”
 2 I rzekł Pan: «Juda pójdzie. Zaprawdę, wydałem ziemię w jego ręce».

      Nowa wersja króla Jakuba
Sędziów 20:18 ¶ Wtedy synowie Izraela powstali i udali się do domu Bożego, aby zapytać Boga. Powiedzieli: „Który z nas wyruszy pierwszy do walki z dziećmi Beniamina?” Pan powiedział: „Najpierw Juda!”