Słowo o życiu i rzeczach


           

 

Posłuszeństwo

        Kiedy Jonasz został poproszony przez Boga, aby udał się do Niniwy i przekazał im wiadomość, wsiadł na statek i udał się w innym kierunku. Było jasne, że nie chce jechać do Niniwy. Po tym, jak Jonasz spędził trzy dni w rybie, udał się do Niniwy i przekazał wiadomość od Boga. Mieszkańcy Niniwy pokutowali i Jonasz był wściekły, że Bóg ich ocalił. Jonasz w końcu był posłuszny Bogu, ale nie był z tego powodu szczęśliwy.

      Gdy król Saul przygotowywał się do bitwy, czekał, aż Samuel przyjdzie z ofiarą i pobłogosławi lud przed bitwą. Król Saul był niecierpliwy i nie chciał czekać na męża Bożego. Złożył ofiarę. Król Saul stracił królestwo z powodu nieposłuszeństwa.

      Posłuszeństwo jest lepsze niż poświęcenie. Bóg nie jest pod wrażeniem naszych poświęceń, jeśli nie jesteśmy posłuszni Jemu i Jego słowu. Przestrzegamy dziesięciu komendantów i praw kraju, ponieważ wiemy, co się stanie, jeśli tego nie zrobimy. Czasami nie jesteśmy posłuszni Bożemu prowadzeniu, ponieważ nie chcemy tego robić. Bóg wie o nas i naszej przyszłości dużo więcej niż my sami. Jeśli będziemy Mu posłuszni, On poprowadzi w taki sposób, w jaki musimy iść. Nasze posłuszeństwo Panu zabierze nas w podróż, która zaprowadzi nas do rzeczy większych niż my sami możemy zrobić.


      Nowa wersja króla Jakuba
Jonasza 1:1 ¶ A Pan skierował słowo do Jonasza, syna Amittaja, mówiące:
 2 „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i wołaj przeciwko niemu, bo ich niegodziwość przyszła przede Mną”.
 3 Jonasz powstał, aby uciekać przed obliczem Pana do Tarszisz. Udał się do Joppy i znalazł statek płynący do Tarszisz; zapłacił więc za przejazd i zszedł do niego, aby udać się z nimi do Tarszisz przed obliczem Pana.

      Nowa wersja króla Jakuba
Jonasza 3:1 ¶ Po raz drugi Pan skierował do Jonasza słowo:
 2 „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś mu orędzie, które Ja wam mówię”.
 3 Jonasz wstał i udał się do Niniwy zgodnie ze słowem Pana. Teraz Niniwa była niezwykle wielkim miastem, o długości trzech dni podróży.

      Nowa wersja króla Jakuba
1 Samuela 13:8 ¶ Potem czekał siedem dni, zgodnie z czasem wyznaczonym przez Samuela. Ale Samuel nie przybył do Gilgal; a lud odszedł od niego.
 9 Rzekł więc Saul: «Przynieś mi całopalenie i ofiary biesiadne». I złożył całopalenie.
 10 A gdy skończył składać całopalenie, przyszedł Samuel; Saul wyszedł mu naprzeciw, aby go pozdrowić.
 11 A Samuel powiedział: „Co zrobiłeś?” Saul odpowiedział: Gdy zobaczyłem, że lud rozproszył się ode mnie i że nie przybyłeś w wyznaczonych dniach i że Filistyni zebrali się w Mikmasz,
 12 Wtedy powiedziałem: Filistyni przyjdą teraz do mnie w Gilgal, a nie błagałem Pana. Dlatego poczułem się zmuszony i złożyłem ofiarę całopalną.
 13 Samuel rzekł do Saula: «Głupio postąpiłeś. Nie zachowałeś przykazania Pana, Boga twego, który ci nakazał, gdyż teraz Pan ustanowi twoje królestwo nad Izraelem na wieki.
 14 „Ale teraz twoje królestwo nie będzie trwać. Pan szukał sobie męża według swego serca i Pan nakazał mu być dowódcą swego ludu, ponieważ nie zachowałeś tego, co ci nakazał Pan”.