Słowo o życiu i rzeczach


           

 

Ostatnie słowo

        Łazarz był chory. Jego siostry, Maria i Marta, poprosiły Jezusa, aby przyszedł i go uzdrowił. Jezus się spóźniał, a potem Łazarz umarł. Jezus celowo czekał cztery dni, zanim przyszedł do Łazarza. Saduceusze wierzą, że dusza opuściła ciało po trzech dniach. Czwartego dnia Jezus wypowiedział słowo i Łazarz wyszedł z grobu.

      Kiedy Jezus uzdrawiał ludzi przez większość czasu, dotykał ich, ale czasami wypowiadał słowo i byli uzdrowieni. Wraz z Łazarzem powiedział mu, aby wyszedł z grobu. Tak jak Bóg wypowiedział słowo i wszechświat powstał.

      W naszym życiu jest wiele słów. Doktor mówi, że mamy chorobę kończącą życie. Nasz szef mówi, że jesteśmy zwolnieni. W naszym życiu jest wiele słów. Wiele słów pochodzi od naszego wroga Diabła. Zawsze nam mówi, że nie możemy zrobić tego czy tamtego. Czasami jesteśmy przytłoczeni słowami, które słyszymy.

      Musimy ignorować otaczające nas słowa i słuchać tego, co mówi Bóg. Co mówi Bóg? Bóg mówi, że jesteśmy uzdrowieni! Bóg mówi, że ma dla nas coś lepszego! Bóg mówi, że jesteśmy błogosławieni! Jesteśmy błogosławieni przychodząc i błogosławieni wychodząc. Jesteśmy błogosławieni w mieście i błogosławieni na wsi. Bóg ma ostatnie słowo we wszystkim. Nasz Bóg jest ostatnim słowem.


      Nowa wersja króla Jakuba
Powtórzonego Prawa 28:3 „Błogosławiony będziesz w mieście i błogosławiony będziesz na wsi.
 4 Błogosławiony owoc twego ciała, plon twojej ziemi i pomnożenie trzody, potomstwo twego bydła i potomstwo twoich trzód.
 5 Błogosławiony twój koszyk i twoja dzieża.
 6 Błogosławiony będziesz, gdy wejdziesz, i błogosławiony będziesz, gdy wyjdziesz.

      Nowa wersja króla Jakuba
Jana 11:38 Wtedy Jezus, znowu wzdychając sam w sobie, przyszedł do grobu. Była to jaskinia, na której leżał kamień.
 39 Jezus powiedział: „Zabierz kamień”. Marta, siostra zmarłego, rzekła do Niego: „Panie, do tego czasu jest smród, bo już od czterech dni nie żyje”.
 40 Rzekł jej Jezus: „Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”
 41 Potem zdjęli kamień z miejsca, gdzie leżał zmarły. A Jezus podniósł oczy i powiedział: „Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś.
 42 „I wiem, że zawsze Mnie wysłuchujesz, ale to powiedziałem ze względu na ludzi, którzy stoją obok, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś”.
 43 A kiedy to powiedział, zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź!”
 44 A zmarły wyszedł związany na rękach i nogach szatami grobowymi, a jego twarz była owinięta chustą. Jezus rzekł do nich: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść”.