Słowo o życiu i rzeczach


           

 

Myśl

       Zbyt często zastanawiamy się, czy Bóg wie, że wciąż tu jesteśmy. Przechodzimy przez wiele prób i udręk i zastanawiamy się, czy Bóg wie, przez co przechodzimy. Wiele razy nie czujemy obecności Boga.

      Bóg powiedział, że nigdy nas nie opuści ani nie porzuci. Powiedział również, że Jego myśli o nas są czymś więcej niż ziarenkami piasku. Oznacza to, że nie mija ani jedna sekunda, w której On nie myśli o nas. Wie, że to początek i nasz koniec. On zna liczbę naszych włosów i zna liczbę naszych dni.

      Bóg powiedział również, że ma wytatuowane twoje imię na dłoni. Niektóre wersje mówią, że ma na ręku twoje zdjęcie. Bóg mówi również, że nawet jeśli twoja matka o tobie zapomni, On nigdy o tobie nie zapomni. Nie ma miejsca, do którego moglibyśmy się udać, gdyby Boga już tam nie było. Nasz Bóg zna nas bardziej niż my sami siebie. Myśli Boga o nas nigdy się nie kończą i On nigdy o nas nie zapomni.


      Nowa wersja króla Jakuba
Hebrajczyków 13:5 Niech wasze postępowanie będzie wolne od pożądliwości; bądź zadowolony z takich rzeczy, jakie masz. Sam bowiem powiedział: „Nigdy cię nie opuszczę ani nie opuszczę”.

      Nowa wersja króla Jakuba
Psalmy 139:16 Twoje oczy widziały moją istotę, jeszcze nieukształtowaną. A w Twojej księdze wszystkie zostały zapisane: Dni dla mnie stworzone, Kiedy jeszcze ich nie było.
 17 Jakże cenne są dla mnie Twoje myśli, Boże! Jak wielka jest ich suma!
 18 Gdybym je zliczył, byłoby ich więcej niż piasku; Kiedy się budzę, wciąż jestem z Tobą.

      Nowa wersja króla Jakuba
Izajasza 49:16 Zobaczcie, wypisałem was na moich dłoniach; Wasze mury są nieustannie przede Mną.

      Wiadomość
Izajasza 49:15-18" Czy matka może zapomnieć o niemowlęciu przy piersi, odejść od dziecka, które urodziła? Ale nawet jeśli matki zapomną, ja nigdy o tobie nie zapomnę – nigdy. Spójrz, napisałem twoje imiona na grzbiety moich rąk.

      Żywa Biblia
Izajasza 49:16 Widzicie, wytatuowałem twoje imię na mojej dłoni, a zawsze przede mną jest obraz zrujnowanych murów Jerozolimy.

      Wersja wzmocniona
Izajasza 49:16 Oto nieusuwalnie odcisnąłem (wytatuowałem obraz) ciebie na każdej z moich rąk; [O Syjonie] twoje mury są zawsze przede Mną.