2022 - 2023 - 2024

Mga Bagong Post noong Biyernes


sang Salita Tungkol sa Buhay at Mga Bagay 15. Stick Like Glue

 13. Ang guro

 11. kasalanan

 9. Umaapaw na Biyaya

 7. Walang pawis
 

 
5. Ang Dila ng Propeta


 3. Guard Riles

 1. Imposibleng misyon
 16. Obra maestra ng Diyos

 14. Bakit ako nandito?

 12. Hesus

 10. Sa aming mga tuhod

 8. Ang 10 Kamelyo

  6. kasalanan
 
 4. HELP WANTED!


 2. Ang Pangalan Ko ay Walang Tao