Ett ord om livet och saker


           

 

Mission Impossible

        Vi har ett uppdrag i livet som är omöjligt att göra. Gud sa till oss att vara perfekta. Hur kan vi göra det? Mose sa att man inte skulle mörda, men Jesus sa att om du kallar någon en dåre, har du redan mördat dem. Mose sa att du inte ska begå äktenskapsbrott, men Jesus sa att Om du ser på en kvinna med orena tankar, har du redan gjort det.

       Lagen handlar om handling. Jesus bryr sig om hjärtat. Det nya förbundet kräver en högre nivå av helighet än det gamla förbundet. Jesus kom för att uppfylla lagen och inte avskaffa den. Jesus säger åt oss att komma upp till en högre nivå. Gud sänker inte sina normer för att tillmötesgå oss. Vi behöver höja våra normer till hans.

       Hur kan vi leva upp till Guds standard i våra liv? Det kan vi inte, men med Jesus i oss kan vi höja våra normer till hans normer. Utan Jesus kan vi ingenting, men med honom kan vi göra allt. Det är inte omöjligt att leva som Gud vill att vi ska. Vi sätter vår tillit till Jesus. Jesus har svaret på allt vi behöver. Gud kallar oss till en högre nivå. Han ber oss att göra det omöjliga. Vi kan be om nationerna, och han kommer att ge dem till oss. Vi kan få perfektion i våra liv med Jesus. När vi sätter vår tillit till Jesus har vi fullgjort vårt omöjliga uppdrag.


–––––––––––––––––––––––––––––


       Ny King James-version
Matteus 5:48 "Därför skall ni vara fullkomliga, precis som er Fader i himlen är fullkomlig.

       Ny King James-version
Matteus 5:22 "Men jag säger er att den som är vred på sin bror utan anledning, han kommer att gå i fara för domen. Och den som säger till sin bror: 'Raca!' skall vara i fara för rådet. Men den som säger: "Du dåre!" ska vara i fara för helvetesbrand.

       Ny King James-version
Matteus 5:43 ¶ "Du har hört att det är sagt: 'Du skall älska din nästa och hata din fiende.'
  44Men jag säger er: Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör gott mot dem som hatar er och be för dem som föraktar er och förföljer er.
  45 "för att ni må vara söner till er Fader i himlen, ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.