Et ord om livet og tingene


           

 

 Guds mesterværk

          Hvad er Guds mesterværk? Det kunne være de smukke solnedgange. Det kunne være de smukke bjerge, Det kunne være stjernerne og universerne i himlen. Alt, hvad Gud skabte, var til hans fornøjelse. Men Guds mesterværk er dig. Han skabte os. Han pustede liv i os. Han skabte os i sit billede. Efter at han skabte os, sagde han "vi er meget gode." Vi er Guds stolthed og glæde.

       Da englen viste sig for Gideon, fortalte han Gideon, at "han var en tapper mægtig mand." Gideon sagde "min slægt er den svageste i Manasse, og jeg er den mindste i min fars hus." Han tænkte ikke særlig højt om sig selv. Vi har sat os selv ned mange gange. Vi bør tro på Guds ord, når han siger "vi er velsignede, vi er hans salvede, vi er hans børn, vi tilhører ham.

       Vi har alle hørt udtrykket "selvskabt mand". Det er en, der har opnået noget fantastisk i livet. Vi er gået til Månen. Vi har besteget de højeste bjerge. Vi har stor rigdom. Vi har næsten erobret alt på denne jord, og ser nu på ydersiden af denne jord for at erobre planeterne. Men for det første glemmer vi, at det er Gud, der gav os alt, hvad vi har. Uden ham ville vi ikke være noget. Han gav os liv. Han giver os den ånde, som vi trækker vejret. Han er den, der giver os vores gaver og talenter, vores evner til at gøre hvad som helst på denne jord. Han er den, der velsigner os. Han giver os vores ægtefælle, vores børn, vores job, vores hjem og alt andet, vi måtte tænke på. Alt godt kommer fra vor himmelske Fader. Vi er ikke vores egne, vi er blevet købt med Jesu blod. Vi tilhører Gud, i enhver form og form.

       Vi bør aldrig sige noget, der er nedsættende over for os selv. Vi siger mange ting, der ikke er godt for os. Vi siger "det kan jeg ikke". Vi siger "Jeg er ikke god nok." Vi siger "Jeg er opvokset i en dysfunktionel familie." Disse ting kan være sande, men vi bør aldrig sige dem højt. Når vi siger disse ting, profeterer vi over os selv og lader fjenden vide, hvor vores svagheder er. Når vi giver vores liv til Gud, var vi disse ting, nu er vi mægtige i Herren. Vi har overvundet fjenden. Vi er Guds mesterværk. Vi er velsignede ved at komme ind; vi er velsignede med at gå ud, vi er velsignede i byen, vi er velsignede på landet. Vi er mere end erobrere, vi kan gøre alt gennem Jesus, vor Herre. Vi er Guds mesterværk.


–––––––––––––––––––––––––––––


       Ny King James-version
James 1:17 17 Enhver god Gave og enhver fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke er nogen Afveksling eller Skygge af Omvendelse.

       Ny King James-version
Romerne 8:37 Men i alt dette er vi mere end sejrherrer ved ham, som elskede os.

       Ny King James-version
Romerne 8:31 Hvad skulle vi da sige til disse Ting? Hvis Gud er for os, hvem kan så være imod os?

       Ny King James-version
Genesis 1:26 Da sagde Gud: "Lad os skabe mennesker i vort billede, efter vor lighed; lad dem herske over havets fisk, over himlens fugle og over kvæget over hele jorden og over alt det, der kryber på jorden."
  27 Saa skabte Gud Mennesket i sit Billede; i Guds billede skabte han ham; mand og kvinde skabte han dem.

       Ny King James-version
Dommer 6:12 Og HERRENs Engel aabenbarede sig for ham og sagde til ham: "HERREN er med dig, du tappere Mand!"

       Ny King James-version
Dommer 6:15 Og han sagde til ham: "Min Herre, hvorledes kan jeg frelse Israel? Ja, min Slægt er den svageste i Manasse, og jeg er den ringeste i min Faders Hus."