Słowo o życiu i rzeczach


           

 

Wykroczenia

         Przestępstwa przychodzą do nas ze wszystkich stron. Ktoś odcina nas w korku, twój małżonek mówi coś, co cię niepokoi, nasze dzieci odzywają się do nas, klient ma zły dzień i bierze go na nas, a wiele innych rzeczy psuje nasz dzień. Niektórzy ludzie opuszczają kościół, ponieważ ktoś ich obraził. To, jak radzimy sobie z tymi przestępstwami, mówi coś o nas. Możemy się wściekać i wyładować to na naszej rodzinie lub odpuścić, aby stać się lepszym człowiekiem.

      Biblia mówi, że zniewagi nadejdą, ale nie powinniśmy przekazywać ich innym. Jeśli nasz przyjaciel powie nam o obrazie, nie powinniśmy sobie tego obrażać. Wystarczająco źle jest, że nasz przyjaciel był urażony, ale jeśli weźmiemy to do siebie, to zostaniemy obrażeni i to wniknie w naszego ducha i możemy zgrzeszyć. Świat pełen jest zniewag za wszystko pod słońcem. Ludzie są obrażeni, ponieważ nie akceptujemy ich stylu życia. Inni czują się urażeni tym, co Biblia mówi o grzechu. Ludzie obwiniają innych za to, jak sami się czują.

      Przyjdą wykroczenia, ale nie musimy ich akceptować. Pozwalamy, by te przestępstwa trwały przez nas. Możemy je zignorować lub oddać je Panu. Powinniśmy wszystko oddać Bogu, bo On jest naszym obrońcą, zaopiekuje się tym, który znieważa. Kontynuujemy i mamy spokojny dzień. Wysławiamy Jego Święte Imię, bo jest Panem.


      Nowa wersja króla Jakuba
Mateusza 18:7 ¶ „Biada światu z powodu zgorszeń! Bo zgorszenia muszą przyjść, ale biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie!

      Nowa wersja króla Jakuba
Rzymian 5:15 Ale darmowy dar nie jest jak obraza. Bo jeśli przez zniewagę jednego człowieka wielu umarło, tym bardziej łaska Boża i dar łaski jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa, obfitowały w wielu.