מילה על החיים והדברים


           

 

עבירות

     עבירות מגיעות אלינו מכל כיוון. מישהו מנתק אותנו בתנועה, בן הזוג שלך אומר משהו שמפריע לך, הילדים שלנו מדברים איתנו בגב, ללקוח יש יום רע ומוציא את זה עלינו, ועוד הרבה דברים מקלקלים לנו את היום. יש אנשים שעוזבים כנסייה כי מישהו פגע בהם. האופן שבו אנחנו מתמודדים עם העבירות האלה אומר משהו עלינו. אנחנו יכולים להתעצבן ולהוציא את זה על המשפחה שלנו, או לשחרר את זה כדי שנהיה האדם הטוב יותר.

      התנ"ך אומר שיבואו עבירות, אבל אסור לנו להעביר את העבירה לאחרים. אם חברנו מספר לנו על עבירה, אל לנו לקחת את העבירה הזו לעצמנו. זה די גרוע שחבר שלנו נעלב אבל אם ניקח את זה לעצמנו אז אנחנו נעלבים וזה נכנס לרוחנו ואנחנו עלולים לחטוא. העולם מלא עבירות על כל דבר תחת השמש. אנשים נעלבים כי אנחנו לא מקבלים את אורח החיים שלהם. אחרים נעלבים בגלל מה שהתנ"ך אומר על החטא. אנשים מאשימים אחרים בדרך שהם עצמם מרגישים.

      יבואו עבירות אבל אנחנו לא צריכים לקבל אותן. נתנו לעבירות האלה להימשך על ידנו. אנחנו יכולים להתעלם מהם או שאנחנו יכולים להסגיר אותם לאדון. אנחנו צריכים להעביר הכל לאלוהים כי הוא המגן שלנו הוא ידאג למי שעושה את העבירה. ממשיכים הלאה ושיהיה לנו יום שקט. אנו משבחים את שמו הקדוש, כי הוא האדון.


      גרסה חדשה של קינג ג'יימס
מתי יח 7 "אוי לעולם בגלל עבירות! כי עבירות חייבות לבוא, אבל אוי לאיש שבזכותו באה העבירה!

      גרסה חדשה של קינג ג'יימס
הרומאים 5:15 אבל מתנת חינם אינה דומה לעבירה. כי אם על ידי עבירה של אדם אחד מתו רבים, הרבה יותר חסד אלוהים והמתנה בחסדו של האדם האחד, ישוע המשיח, שפעו לרבים.