Słowo o życiu i rzeczach


           

 

Drzwi

         Wszyscy stoimy przed drzwiami, przez które powinniśmy przejść lub nie. Możemy wybrać drzwi, które prowadzą do złych nawyków, których trudno się pozbyć, lub drzwi, które są dla nas dobre. Jesteśmy singlem i łączymy siły z innymi drzwiami i produkujemy kilka małych drzwi, które wyrastają na drogie duże drzwi. To drzwi, przez które powinniśmy przejść, aby podjąć właściwą decyzję we właściwym czasie.

      Była młoda dama, która straciła pracę. Złożyła podanie do kilku firm w swoim rodzinnym mieście oraz w innych miastach i stanach. Nie miała żadnych odpowiedzi na swoje wnioski. W końcu zamieszkała z matką. Dobrze się bawiła z matką i robili razem wiele rzeczy. Związali się, a młoda dama pomogła opiekować się matką. Kilka miesięcy później zmarła matka. Cztery dni po pogrzebie otrzymała cztery telefony od firm, do których wysłała swoje CV. Dostała bardzo dobrą pracę.

      Kiedy Bóg otwiera drzwi, żaden człowiek nie może ich zamknąć. A kiedy Bóg zamyka drzwi, żaden człowiek nie może ich otworzyć. Nasz Bóg postawi przed nami drzwi i każe przez nie przejść. Wróg również postawi przed nami drzwi i chce, abyśmy również przez nie przeszli. Wybieramy, przez które drzwi przechodzimy. Bóg zamyka również drzwi, które czasami staramy się pozostawić otwarte, kiedy powinniśmy pozwolić im odejść. Czasami prosi nas, abyśmy porzucili przyjaciela lub nawyk. Trudno nam odpuścić rzeczy, do których przywykliśmy. Ale kiedy Bóg zamyka te drzwi, musimy pozwolić im odejść. On wie, co jest dla nas najlepsze i poprowadzi nas drogą, którą powinniśmy iść.


      Nowa wersja króla Jakuba
Objawienie 3:7 ¶ „A do anioła zboru w Filadelfii napisz: „To mówi Ten, który jest święty, Ten, który jest prawdziwy: Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamyka i nie zamyka. i nikt nie otwiera:
 8 Znam wasze uczynki. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi i nikt ich nie zamknie, bo mało masz siły, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia.