Słowo o życiu i rzeczach


           

 

Giganci

       Kiedy Goliat udał się na pole bitwy, by stawić czoła Dawidowi, był ubrany w zbroję, miecz i tarczę. Kiedy Dawid poszedł na pole bitwy, miał procę. Chociaż zabił niedźwiedzia i lwa, nie był zależny od tego, co zrobił w przeszłości. Udał się na pole bitwy w imię Pana.

      Wszyscy mamy w życiu gigantów. Małżonka nas opuszcza, tracimy pracę, lekarz mówi, że mamy raka i wiele innych rzeczy. Bez względu na to, z jakim olbrzymem mamy do czynienia, nie stawiamy im czoła w tej ziemskiej sferze, stawiamy im czoła w sferze duchowej. Wróg atakuje nas, ponieważ próbuje nas spowolnić, abyśmy nie byli w stanie spełnić wszystkiego, czego Bóg od nas oczekuje. Jeśli uda mu się zmusić nas do skupienia się na tych ziemskich gigantach, wygrał bitwę. Spotykamy go na polu bitwy w sferze duchowej i pokładamy ufność w Bogu, bo Bóg powiedział, że bitwa należy do Niego. Będzie dla nas walczył, nigdy nie przegra.

      Kiedy Jezus umarł za nas, odebrał klucze, które były autorytetem szatana i dał nam autorytet w duchowej sferze, by atakować naszych wrogów. Mamy władzę, by sprzeciwić się wszystkiemu, co wróg próbuje nas narzucić. Nie ma gigantów, których nie możemy pokonać.


      Nowa wersja króla Jakuba
1 Samuela 17:45 Wtedy Dawid rzekł do Filistyna: Przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i oszczepem. Ja zaś przychodzę do ciebie w imię Pana Zastępów, Boga Zastępów Izraelu, któremu się sprzeciwiłeś.
 46 Dziś odda cię Pan w moje ręce, uderzę cię i zabiorę ci głowę, a trupy z obozu Filistynów oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. ziemia, aby cała ziemia poznała, że ​​w Izraelu jest Bóg.

      Nowa wersja króla Jakuba
Objawienie 1:18 „Ja jestem Tym, który żyje i umarł, a oto Ja żyję na wieki. Amen. I mam klucze Hadesu i Śmierci.