Słowo o życiu i rzeczach


           

 

On mnie zna

       Większość ludzi myśli, że kiedy umrą, pójdą do nieba. Ale prawda jest taka, że ​​większość ludzi nie pójdzie do nieba. Myślimy, że możemy służyć Bogu tak, jak chcemy, jak stara piosenka, która mówi „Zrobiłem to po swojemu”. Nie możemy służyć Bogu na nasz sposób. Z Bogiem musimy się ukorzyć, szukać Go i robić rzeczy, które On chce, abyśmy robili. Możemy powiedzieć: „ale Panie, zrobiliśmy te rzeczy w Twoim Imieniu”. Ale On mówi: „Nigdy cię nie znałem”. Musimy Go poznać, ale co ważniejsze, czy On zna nas?

      W imię Boga stoczono wiele wojen. Nawet dzisiaj wielu ludzi ginie, ponieważ nie wierzą w sposób, w jaki wierzy inna osoba. Nasz Bóg jest Miłością, nie chce, aby ktokolwiek zginął. Powiedział, żeby kochać naszych wrogów i iść o krok dalej. Powiedział „kto chce, może przyjść”. Nie ma wielu dróg do nieba. Bóg dał nam drogę i to przez Jezusa. Kiedy Jezus przyszedł, był Synem Bożym, zajął nasze miejsce i umarł za nas, abyśmy mogli żyć z Nim przez całą wieczność. Zbawienie jest proste. Po prostu wierzymy, że Jezus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Po prostu prosimy Go o przebaczenie i jesteśmy przez Niego znani. Znamy Go i On zna nas.


      Nowa wersja króla Jakuba
Jana 14:6 Jezus powiedział do niego: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.

      Nowa wersja króla Jakuba
Mateusza 7:21 ¶ „Nie każdy, kto do Mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, kto pełni wolę Mojego Ojca w niebie.
 22 Wielu mi powie w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, nie wyrzucaliśmy demonów w Twoim imieniu i nie czyniliśmy wielu cudów w Twoim imieniu?
 23 I wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem; odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie!