Λίγα λόγια για τη ζωή και τα πράγματα


           

 

Με ξέρει

           Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι όταν πεθάνουν θα πάνε στον Παράδεισο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα πάνε στον παράδεισο. Νομίζουμε ότι μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Θεό όπως θέλουμε, όπως το παλιό τραγούδι που λέει «I Did It My Way». Δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Θεό με τον δικό μας τρόπο. Με τον Θεό πρέπει να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και να Τον αναζητήσουμε και να κάνουμε τα πράγματα που Εκείνος θέλει να κάνουμε. Μπορούμε να πούμε, «αλλά Κύριε τα κάναμε αυτά στο Όνομά Σου». Αλλά λέει «Δεν σε γνώρισα ποτέ». Πρέπει να Τον γνωρίσουμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μας ξέρει;

      Πολλοί πόλεμοι έχουν γίνει στο όνομα του Θεού. Ακόμη και σήμερα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται επειδή δεν πιστεύουν όπως πιστεύει ένας άλλος. Ο Θεός μας είναι Αγάπη, δεν θέλει να χαθεί κανείς. Είπε να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να κάνουμε το παραπάνω μίλι. Είπε «όποιος θέλει, μπορεί να έρθει». Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι για τον παράδεισο. Ο Θεός μας έδωσε έναν δρόμο και αυτός ήταν μέσω του Ιησού. Όταν ήρθε ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και πήρε τη θέση μας και πέθανε για εμάς για να ζήσουμε μαζί Του σε όλη την αιωνιότητα. Η σωτηρία είναι απλή. Απλώς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας και ότι αναστήθηκε ξανά. Απλώς Του ζητάμε να μας συγχωρήσει και είμαστε γνωστοί από Αυτόν. Τον γνωρίζουμε και μας ξέρει.


      Νέα έκδοση King James
Ιωάννης 14:6 Ο Ιησούς του είπε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού.

      Νέα έκδοση King James
Ματθαίος 7:21 «Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά εκείνος που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου στους ουρανούς.
 22 «Πολλοί θα μου πουν εκείνη την ημέρα: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, δεν εκδιώξαμε δαίμονες στο όνομά σου και δεν κάναμε πολλά θαύματα στο όνομά σου;
 23 Και τότε θα τους πω: Δεν σας γνώρισα ποτέ· φύγετε από εμένα, εσείς που κάνετε την ανομία!