Słowo o życiu i rzeczach


           

 

Na Twoje słowo

       Nasze słowa są najpotężniejszą rzeczą, jaką mamy. W naszych językach mamy moc życia i śmierci. Poprzez to, co mówimy, możemy przemówić życie lub śmierć do naszej własnej duszy, naszego współmałżonka i naszych dzieci. Język jest bardzo potężną bronią dobra lub zła. Mamy to, co mówimy, że mamy i Bóg nie może nas błogosławić, jeśli mówimy przeciwko rzeczom, które chce nam dać.

      Kiedy lud Izraela nie chciał wejść do ziemi obiecanej, ponieważ wyglądało to na trudne i narzekali, Pan powiedział w Lb 14:28 „powiedz im: „Jak żyję”, mówi Pan, „tak jak przemówiłeś do Mojego słyszenia, więc uczynię tobie:” Mamy to, co mówimy, że mamy.

      Kiedy Jezus powiedział do Piotra w Łukasza 5:4….. On rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zapuść sieci na połów”.
 5 Ale Szymon odpowiedział i rzekł do Niego: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieć”. Piotr ufał słowu, które powiedział Jezus.

       Kiedy ufamy Bogu, nie będziemy mówić przeciwko Jego Słowu. Niektórzy ludzie będą się spierać o to, co zostało powiedziane w Słowie Bożym. Bóg nie miał na myśli tego, tego czy czegokolwiek. Musimy przyjąć to, co mówi Biblia, tak jakby Bóg przemawiał do nas dzisiaj i przemawia do nas, zastanawiając się, czy Mu zaufamy, czy nie. Na moje słowo zaufamy naszemu Bogu.


      Nowa wersja króla Jakuba
Mateusza 12:36 „A powiadam wam, że z każdego próżnego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dzień sądu.
 37 „Albowiem przez twoje słowa będziesz usprawiedliwiony, a przez twoje słowa będziesz potępiony”.

      Nowa wersja króla Jakuba
1 Królów 17:1 ¶ Eliasz Tiszbita, z mieszkańców Gileadu, rzekł do Achaba: Na życie Pana, Boga Izraela, przed którym stoję, nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, chyba że na moje słowo. "