Słowo o życiu i rzeczach


           

 

On mnie widzi

       Bóg ma wiele imion: „Jehowa Jireh” – „Pan zapewni”. „Jehowa Hosenu” — „Pan, nasz Stwórca”. „Ja Jestem” oznacza to, że On jest tym, kim potrzebujemy, aby był. Hagar wymówiła imię Boga, którego bardzo kocham. Kiedy Hagar uciekła od swojej pani Sary, żony Abrahama, była na pustyni i była w ciąży, a Bóg ją tam znalazł i zapytał, skąd pochodzi i dokąd idzie. Wtedy Bóg powiedział jej, aby wróciła do Sary i powiedział jej, kim stanie się Izmael. Następnie nazwała Boga imieniem „Bóg, który mnie widzi”. On jest Bogiem, który widzi mnie i ciebie.

      Wielu ludzi robi rzeczy złe i grzeszne. Gdy nie są od razu ukarani, myślą, że nikt ich nie widział i że ujdzie im to na sucho. Stają się więc zatwardziali i jeszcze bardziej grzeszą. Próbują przypisać nasze ludzkie atrybuty Bogu. Może Bóg jest zbyt zajęty i nas nie widzi. Ale Bóg widzi wszystko. Powiedział, że zna liczbę włosów na naszych głowach. A jeśli wie, że nie ma niczego, czego nie widzi. Nadejdzie dzień sądu, każdy z nas stanie przed Bogiem i zda sprawę ze wszystkiego, co zrobiliśmy i powiedzieliśmy.

      Jesteśmy synami i córkami Boga i On się o nas troszczy. Dlatego czuwa nad nami i pomoże nam w potrzebie. Kocha nas bardziej, niż możemy myśleć i wiedzieć. Nasz Bóg nas widzi.


      Współczesna wersja angielska
Księga Rodzaju 16:13 Hagar pomyślała: „Czy naprawdę widziałam Boga i żyłam, by o tym opowiedzieć?” Odtąd nazywała go „Bóg, który mnie widzi”.
  
      Nowa wersja króla Jakuba
Przypowieści Salomona 5:21 Bo drogi człowieka są przed oczyma Pana i On rozważa wszystkie swoje ścieżki.

      Nowa wersja króla Jakuba
Psalmów 103:8 Miłosierny i łaskawy jest Pan, nieskory do gniewu i obfitujący w miłosierdzie.
 9 Nie zawsze będzie walczył z nami, ani nie zachowa na wieki swego gniewu.